બાળવાર્તાઓ

 1. અંધેર નગરી ગંડુ રાજા
 2. અગ્રે અગ્રે વિપ્રઃ નંદ સો કંદ
 3. આનંદી કાગડો
 4. ઉંદર અને સિંહ
 5. ઉંદર સાત પૂંછડિયો
 6. ઉપકારનો બદલો અપકાર
 7. કરતા હોય સો કીજિયે
 8. કાગડો અને શિયાળ
 9. કાબર અને કાગડો
 10. કેડ, કંદોરો ને કાછડી
 11. કોણ વધુ બળવાન?
 12. ગમે તેને ભાઈબંધ ન બનાવાય
 13. ચકલા ચકલીની વાર્તા
 14. ચતુર કાગડો
 15. ચલ ભંભોટિયા અપને ગામ
 16. ચોરની લાકડી એક વેંત ટૂંકી
 17. જેવા સાથે તેવા
 18. જ્યાં સંપ ત્યાં જંપ
 19. ટીડા જોશી
 20. ઠાકોર અને રંગલો
 21. ડોસો અને દીકરો
 22. દયાળુ સિદ્ધાર્થ
 23. દલો તરવાડી
 24. દુર્જન કાગડો
 25. દોડવીર કાચબો
 26. નકલ કામ બગાડે, અક્કલ કામ સુધારે
 27. ના હું તો ગાઈશ !
 28. નીલરંગી શિયાળ
 29. પેમલો પેમલી
 30. પૈસાને વેડફાય નહિ
 31. પોપટ ભૂખ્યો નથી, પોપટ તરસ્યો નથી
 32. ફુલણજી દેડકો
 33. બકરું કે કૂતરું ?
 34. બળિયાથી દૂર રહેવામાં જ શાણપણ છે
 35. બાપા-કાગડો !
 36. બે સમજુ બકરી
 37. બોલતી ગુફા
 38. ભણેલો ભટ્ટ
 39. ભેંશ ભાગોળે, છાશ છાગોળે ને ઘેર ધમાધમ
 40. મગતરાંએ મહારથીને નમાવ્યો
 41. મા ! મને છમ વડું
 42. રીંછે કાનમાં શું કહ્યું ?
 43. લખ્યા બારુંની વાર્તા
 44. લાલચુ કૂતરો
 45. લાવરીની શિખામણ
 46. લે રે હૈયાભફ !
 47. લોભિયા ભાઈ લટકી ગયા !
 48. વગર વિચાર્યું કામ કદી કરવું નહિ
 49. વહુથી ના પડાય જ કેમ !
 50. વહોરાવાળું નાડું
 51. વાંદરો અને મગર
 52. વાઘ આવ્યો રે વાઘ આવ્યો
 53. શિયાળનો ન્યાય
 54. શું ચડે? ભણતર કે સામાન્ય સમજ?
 55. શેરડીનો સ્વાદ
 56. સસોભાઈ સાંકળિયા
 57. સાબરનાં રૂપાળાં શીંગડાં
 58. સામસામી ખેંચાણી ને મારી આંખ મીંચાણી
 59. સૌથી મોટું ઈનામ
 60. હાથી અને દરજી
Advertisements
Leave a comment

Feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: