સાત વાર

લઈ લો પાટી દફતર પોથી

આજે છે સોમવાર

 

નાસ્તાનો ડબ્બો રાખો ભૂલશો મા

આજે છે મંગળવાર

કાઢો કાઢો પતંગ-માંજો

આજે છે બુધવાર

 

ગુરુજનને તે વંદન કરજો

આજે છે ગુરુવાર

 

શુક્રવારે ચણા ફાકજો

આજે છે શુક્રવાર

 

જય બોલો બજરંગબલીની

આજે છે શનિવાર

 

રમત ગમત ને હરવા ફરવા

થાવ આજ તૈયાર

રજા મજા ને ખેલનો દિવસ

આજે છે રવિવાર

આજે છે રવિવાર

Advertisements
Leave a comment

Feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: