લોકગીત

 1. અલબેલો નહિ જાય ચાકરી રે લોલ
 2. આ જૂનાગઢમાં રે
 3. આજ રે કાનુડે વ્હાલે
 4. આતમને ઓઝલમાં રાખમા
 5. આવડા મંદિરમાં હું તો એકલી
 6. એક ગોકુળ મથુરા મારું ગામ છે
 7. કાનુડે કવરાવ્યા
 8. ગુલાબી કેમ કરી જાશો
 9. ચકડોળ ચાલે
 10. ચકી તારા ખેતરમાં
 11. છલકાતું આવે બેડલું
 12. છેલ હલકે રે ઈંઢોણી
 13. જનનીની જોડ સખી! નહી જડે
 14. જોબનિયું આજ આવ્યું ને કાલ્ય જાશે
 15. જ્યાં જ્યાં વસે એક ગુજરાતી
 16. ઝાલર વાગે ને
 17. ટીપણી ગીત
 18. ઢોલાજી વીંઝણો લ્યો
 19. તમે મારાં દેવનાં દીધેલ છો
 20. તાલીઓના તાલે
 21. તેજમલ ઠાકોર
 22. દાદા હો દીકરી, દાદા હો દીકરી
 23. દેર મારી અંગૂઠડીનો ચોર
 24. ધન ધન છે ગોકુળિયું ગામ
 25. ધમ ધમક ધમ સાંબેલું…
 26. ના છડિયા હથિયાર
 27. પાંદડું પરદેશી
 28. પાતળી પરમાર
 29. પાપ તારું પરકાશ જાડેજા
 30. પીપળાની નીચે તળાવ
 31. ફૂલ ઉતર્યાં ફૂલવાડીએ
 32. માથે મટુકી મહીની ગોળી
 33. મારી વેણીમાં ચાર ચાર ફૂલ
 34. મારે ઘેર આવજે  માવા
 35. મૈયારણ
 36. મોરના પીંછડાંવાળો રે
 37. મોરબીની વાણિયણ
 38. મોરલી તે ચાલી રંગ રૂસણે રે
 39. રંગ રંગ વાદળિયાં
 40. રસિયા પાટણ શહેરને પાદર
 41. રાતું રાતું ગુલાબડીનું ફૂલ રે
 42. રામદે પીરનો હેલો
 43. રૂખડબાવા તું હળવો હળવો હાલ
 44. રૂમાલ મારો લેતા જજો
 45. રે મૂવા છેતરીને લાવ્યો
 46. લવિંગ કેરી લાકડિયે
 47. લીંપ્યું ને ગૂંપ્યું મારું આંગણું રે
 48. લીલી લેમડી રે
 49. વનમાં ચાંદલિયો ઊગ્યો રે
 50. વનમાં બોલે ઝીણા મોર
 51. વહુએ વગોવ્યાં મોટા ખોરડાં
 52. વાત બહાર જાય નહીં
 53. વેલ્યું છૂટિયું રે વીરા
 54. સરવણની કથા
 55. સાગ સીસમનો ઢોલિયો
 56. સાત ભાઈઓ ને એક બેનડી
 57. સાયબા મુને મુંબઈમાં
 58. સાહ્યબા સડક્યું બંધાવ
 59. સૂપડું સવા લાખનું
 60. સૂરજ ! ધીમા તપો
 61. સોનલાનું બેડલુંતારી રૂપાની ઈંઢોણી
 62. હમ્બો હમ્બો વિંછૂડો
 63. હરિનો મારગ છે શૂરાનો
 64. હળવે હાંકોને સતી ઘોડલાં જી રે
 65. હવે નહિ જાઉ વીડી વાઢવા રે લોલ
 66. હાજી કાસમ તારી વીજળી રે
 67. હાલોને કીડીબાઈની જાનમાં
 68. હું તો કાગળિયાં
 69. હું તો લહેરિયું રે ઓઢી
Advertisements
Leave a comment

Feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: