બાળકાવ્યો

1.    ઓળી ઝોળી

2.    બા ચા પા

3.    ચાંદાપોળી

4.    રાધે ગોવિંદ રાધે

5.    અડકો કડકો

6.    પાપા પગલી

7.    ચકી ચોખા ખાંડે છે

8.    કૂકડો બોલે

9.    મોસાળ જાઉં

10. માડી ગુટકો ખાઉં

11. એન ઘેન

12. લડી પડ્યાં રે ભાઈ

13. ફરફર ફરતું પતંગિયું

14. ઝબૂક  વીજળી ઝબૂક

15. ટહુક કોયલ ટહુક

16. ગપીને ઘેર આવ્યા ગપીજી

17. ચકી કહે ચકારાણા

19. એકડે એક પાપડ શેક

20. રવિ પછી તો સોમ છે

21. લાલ પીળો ને વાદળી

22. ગણ્યાં ગણાય નહિ

23. જે જન મશ્કરી કરવા જાય

24. દિવાળીના દિવસમાં

25. નિશાળમાંથી નિસરી

26. કદી કરવું નહિ નુકશાન

27. વગર વિચાર્યું જે કરે

28. ભણતાં પંડિત નીપજે

29. મૂરખ માથે શીંગડાં

30. લેવું ઈશ્વર નામ

31. નિદ્રામહીં નહિ હતું

32. ખાલી મળે ન ઠામ

33. ઓ ઈશ્વર ભજીએ તને

34. કરતા જાળ કરોળિયો

35. જગતનો તાત ખેડૂત

36. એક અડપલો છોકરો

37. ઊંટના તો અઢારે વાંકા

38. એક શરણાઈવાળો

Advertisements
Leave a comment

Feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: