લીલુડા વાંસની વાંસલડી

(જાન પ્રસ્થાન)

લીલુડાં વાંસની વાંસલડી રે આડા મારગે વાગતી જાય
નગરીના લોકે પૂછીયુ રે આ ક્યાંનો રાણો પરણવા જાય

નથી રાણો નથી રાજવી નથી દિલ્હીનો દરબાર
દાદાજીનો બેટડો રે મારો લાડકડો પરણવા જાય

મારો લાડકડો પરણવા જાય,મારો લાડકડો પરણવા જાય
Advertisements
Leave a comment

Feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: