મારા ઘટમાં બિરાજતા

મારા ઘટમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી, શ્રીજમુનાજી , શ્રી મહાપ્રભુજી …
મારું મનડું છે ગોકુળ વનરાવન (૨)
મારા તનના આંગણીયામાં તુલસીના વન, મારા પ્રાણજીવન … મારા ઘટમાં …

મારા આતમના આંગણે શ્રી મહાકૃષ્ણજી (૨)
મારી આંખો દીસે ગિરિધારી રે ધારી (૨)
મારું તનમન ગયું જેને વારી રે વારી, મારા શ્યામ મુરારી … મારા ઘટમાં …

મારા પ્રાણ થકી મને વૈષ્ણવ વહાલા (૨)
નિત કરતા શ્રીનાથજીને કાલા રે વાલા (૨)
મેં તો વલ્લભ પ્રભુજીના કીધા છે દર્શન, મારું મોહી લીધું મન … મારા ઘટમાં …

હું તો નિત્ય વિઠ્ઠલ વરની સેવા રે કરું (૨)
હું તો આઠે સમા કેરી ઝાંખી રે કરું (૨)
મેં તો ચિત્તડું શ્રીનાથજીને ચરણે ધર્યું, જીવન સફળ કર્યું … મારા ઘટમાં …

મને ભક્તિ મારગ કેરો રંગ રે લાગ્યો (૨)
મને પુષ્ટિ મારગ કેરો સંગ રે લાગ્યો (૨)
મને ધોળ કીર્તન કેરો રંગ રે લાગ્યો
મને લાલાની લાલી કેરો રંગ રે લાગ્યો, હીરલો હાથ રે લાગ્યો  … મારા ઘટમાં …

આવો લ્હાવો જીવનમાં ફરી કદી ના મળે (૨)
વારે વારે માનવ દેહ ફરી ના મળે (૨)
ફેરો લખ રે ચોરાસીનો મારો રે ફરે, મન મોહન મળે … મારા ઘટમાં …

મારા અંત સમય કેરી સુનો રે અરજી (૨)
લેજો શ્રીજીબાવા શરણોમાં દયા રે કરી (૨)
મને તેડાં રે યમ કેરા કદી ના આવે, મને નાથ તેડાવે … મારા ઘટમાં …

શ્રીનાથજી બોલો શ્રીયમુનાજી બોલો (૪)
મારા ઘટમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી, શ્રીજમુનાજી , શ્રી મહાપ્રભુજી …

Advertisements
Leave a comment

Feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: