વિશ્વંભરી સ્તુતિ

વિશ્વંભરી અખિલ વિશ્વ તણી જનેતા

વિદ્યાધરી વદનમાં વસજો વિધાતા

દુર્બુદ્ધિને દુર કરી સદબુદ્ધિ આપો

મામ પાહિ ઓમ ભગવતી ભવ દુઃખ કાપો .

ભૂલો પડી ભવરણે ભટકું ભવાની

સુઝે નહિ લગીર કોઈ દિશા જવાની

ભાસે ભયંકર વળી મનના ઉતાપો

મામ પાહિ ઓમ ભગવતી ભવ દુઃખ કાપો .

આ રંકને ઉગરવા નથી કોઈ આરો

જન્માંધ છું જનની હું ગ્રહી બાહ્ય તારો

ના શું સુણો ભગવતી શિશુના વિલાપો

મામ પાહિ ઓમ ભગવતી ભવ દુઃખ કાપો .

માં, કર્મ જન્મ કથની કરતાં વિચારું

આ સૃષ્ટિમાં તુજ વિના નથી કોઈ મારું

કોને કહું કઠણ યોગ તણો બળાપો

મામ પાહિ ઓમ ભગવતી ભવ દુઃખ કાપો .

હું કામ ક્રોધ મદ મોહ થકી છકેલો

આડંબરે અતિ ઘણો મદથી બકેલો

દોષો થકી દુષિતના કરી માફ પાપો

મામ પાહિ ઓમ ભગવતી ભવ દુઃખ કાપો .

ના શાસ્ત્રના શ્રવણનું પયપાન કીધું

ના મંત્ર કે સ્તુતિ કથા કદી કાંઈ કીધું

શ્રદ્ધા ધરી નથી કર્યા તવ નામ જાપો

મામ પાહિ ઓમ ભગવતી ભવ દુઃખ કાપો .

રે! રે! ભવાની બહુ ભૂલ થઈજ મારી

આ જિંદગી થઇ મને અતીશઈ અકારી;

દોષો પ્રજાળી સઘળા તવ છાપ છાપો

મામ પાહિ ઓમ ભગવતી ભવ દુઃખ કાપો .

ખાલી ન કોઈ સ્થળ છે વિણ આપ તારો

બ્રમ્હાંડમાં અણુ અણુ મહીં વાસ તારો

શક્તિ ન માપ ગણવા અગણિત માપો

મામ પાહિ ઓમ ભગવતી ભવ દુઃખ કાપો .

પાપે પ્રપંચ કરવા બધી વાતે પૂરો

ખોટો ખરો ભગવતી પણ હું તમારો

જાડ્યાન્ધકાર દૂર કરી સદબુદ્ધિ આપો

મામ પાહિ ઓમ ભગવતી ભવ દુઃખ કાપો .

શીખે સુણે રસિક છંદ જે એક ચિત્તે,

તેના થકી ત્રિવિધ તાપ ટળે ખચિત્તે

વાઘે વિશેષ વળી અંબા તણા પ્રતાપો

મામ પાહિ ઓમ ભગવતી ભવ દુઃખ કાપો .

શ્રી સદગુરૂના શરણમાં રહીને યજું છું

રાત્રિદિને ભગવતી તુજને ભજું છું

સદભક્ત સેવક તણાં પરિતાપ કાપો

મામ પાહિ ઓમ ભગવતી ભવ દુઃખ કાપો .

અંતર વિષે અધિક ઊર્મિ થતાં ભવાની

ગાઉ સ્તુતિ તવ બળે નમીને મૃડાની

સંસારના સકળ રોગ સમૂળ કાપો

હે માત ! ‘કેશવ’ કહે તવ ભક્તિ આપો

મામ પાહિ ઓમ ભગવતી ભવ દુઃખ કાપો .

Advertisements
Leave a comment

Feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: