લગ્નગીત

1.  ગણેશ સ્થાપના-૧ 
2.  ગણેશ સ્થાપના-૨ 
3.  વાગે છે વેણુ
4.  ગણેશ પાટ બેસાડિયે
5.  કોયલ બેઠી આંબલિયાની ડાળ 
6.  નગર દરવાજે
7.  એક ઊંચો તે વર ના જોશો રે દાદા 
8.  નવે નગરથી જોડ ચુંદડી
9.  લાડબાઈ કાગળ મોકલે 
10. તમે રાયવર વહેલાં આવો રે 
11. દાદા એને ડગલે ડગલે
12. બાગમાં છંટાવો કાજુ કેવડો 
13. બે નાળિયેરી 
14. નદીને કિનારે રાયવર પતંગ ઉડાળે
15. ગુલાબવાડી ચૌટામાં રોપાવો રે 
16. ભાદર ગાજે છે                            
17. વાણલાં ભલે વાયાં
18. લીલુડા વનનો પોપટો
19. હેતે લખિયે કંકોતરી રે લોલ
20. સોના વાટકડીમાં કંકુ ઘોળાવો
21. કંકુ છાંટી કંકોતરી મોકલો
22. કંકુ છાંટી કંકોતરી મોકલી
23. મારો માંડવો રઢિયાળો
24. મોટા માંડવડા રોપાવો
25. લીલા માંડવા રોપાવો
26. વધાવો રે આવિયો
27. ઓઝો ઓઝો રે
28. ઓઝો ઓઝી ધસમશે 
29. વરને પરવટ વાળો 
30. વર છે વેવારિયો રે
31. મોતી નીપજે રે 
32. પીઠી ચોળોને પંચકલ્યાણી 
33. પાવલાંની પાશેર 
34. પીઠી ચોળો રે પીતરાણી   
35. મોસાળા આવિયા
36. લીલુડા વાંસની વાંસલડી
37. રાય કરમલડી રે 
38. વીરા શકન જોઈ જોઈ ઘોડે ચડજો
39. શુકન જોઈ ને સંચરજો રે 
40. સાઈકલની સીટી વાગી વરરાજા
41. ધીમી ધીમી મોટર હાંકો
42. વરરાજે સીમડી ઘેરી
43. વર તો પાન સરીખા પાતળા
44. બારે પધારો સોળે હો સુંદરી 
45. સીતાને તોરણ રામ પધાર્યાં 
46. હળવે હળવે પોંખજો
47. મારા નખના પરવાળા જેવી
48. દૂધે તે ભરી રે તળાવડી
49. કેસરિયો જાન લાવ્યો
50. નાણાવટી રે સાજન બેઠું માંડવે
51. વીરો મારો ઝગમગ ઝગમગ થાય
52. માયરામાં ચાલે મલપતા 
53. કે'દુના કાલાંવાલાં
54. ઘરમાં નો'તી ખાંડ 
55. રેલગાડી આવી
56. મારી બેનીની વાત ન પૂછો
57. એકડો આવડ્યો
58. અણવર લજામણો રે
59. અણવર અવગતિયા
60. ગોર લટપટિયા
61. ઢોલ ઢમક્યા ને
62. હાથ કન્યાનો હેતે ઝાલો
63. પહેલું પહેલું મંગળિયું
64. લાડો લાડી જમે 
65. આ વર-કન્યાનું સુંદર જોડું 
66. પરણ્યા એટલે પ્યારા લાડી 
67. આલા તે લીલા વનની વાંસલડી
68. આ દશ આ દશ પીપળો
69. ચાલોને આપણે ઘેર રે
70. અમે રે લીલુડા વનની ચરકલડી
71. પરદેશી પોપટો
72. લાલ મોટર આવી
73. અમે ઈડરિયો ગઢ જીત્યા
Advertisements
Leave a comment

Feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: