વાંકે અંબોડે શ્રીનાથજી

વાંકે અંબોડે શ્રીનાથજી ને સુંદર શ્યામ સ્વરુપ
શ્રી વલ્લભ સુત સેવા કરે એ શ્રી ગોકુળના ભૂપ

પાઘ બાંધે વાલો જરકશી ને સુંદર વાઘા સાર
પટકા છે તે પંચરંગના સજીયા તે સોળે શૃંગાર

કેસરી તિલક સોહામણાં નાસિકા વિશ્વાધાર
ચિબુકની અતિ કાન્તિ છે કંઠે મોતીના હાર

હડપચીએ હીરલો ઝગમગે એના તેજ તણો નહીં પાર
અધર બીંબ એ રસિક છે ઝળકે છે જ્યોત પ્રકાશ

બાંહે બાજુબંધ બેરખા હરિના ખિટકીયાળા કેશ
નીરખ્યાં ને વળી નીરખીશું એનો પાર ન પામે શેષ

ડાબી બાજુએ ગિરિવર ધર્યો જેમણે કટિ મધ્યમ ભાગ
કૃપા કરો શ્રીનાથજી મારાં હૈયાં ટાઢાં થાય

પાયે ઘૂઘરી રણઝણે મોજડીએ મોતીનો હાર
કૃપા કરો શ્રીનાથજી બલિહારી માધવદાસ

માધવદાસ કહે હરિ મારું માંગ્યું આપો મહારાજ
લળી લળીને કરું વિનંતિ મુને દેજો વ્રજમાં વાસ

 English Verse

VAANKE AMBODE SHREENAATHAJEE NE SUNDARA SHYAMA SWAROOPA ,
SHREE VALLABHA SUTA SEVAA KARE E SHREE GOKULANAA BHOOPA.

PAAGHA BAANDHE VAALO JARKESHEE NE SUNDAR VAAGHAA SAAR,
PATAKAA TE CHAYE PACH RANGNAA SAJIYA TE SOLE SHRUNGAAR .

KESAREE TILAK SOHAAMANNAA, NAASIKAA VISHVAADHAAR,
CHIBUKNEE ATI KAANTI CHAYE, KANTHE MOTEENA HAAR,

HAADPACHEE-E HEERALO JHAGAMAGE ENA TEJ TANNO NAHI PAARA,
ADHAR BIMB-E RASHIK CHAYE JHALAKE JYOIT PRAKAASH.

BA-ANHE BAAJUBANDH BERAKHAA HARINAA KHITLLEYALA KESH,
NEERAKHYAA NE VALEE NEERAKHEESHU ANO PAAR NA PAAME SHESH.

DAABEE BAAJU -E -GIRIVAR DHARYO JAMANNE KATI MADHYA-BHAAG,
KRUPAA KARO SHREENAATHJEE MAARAA HAIYAA TAANDHAA THAAY,

PAAYE GHUGHREE RANAJHANE MOJADIEE-E MOTINO HAAR.

KRUPA KARO SHREENAATHJEE BALIHAAREE MAADHAVDAAS,

MAADHAVADAAS KAHE HARI MAARU MAAGYU AAPO MAHAARAAJ
LADEE LADEE KARU VINATI MUNE DEEJO SHRI VRAJAMAA VAAS.

Advertisements
Leave a comment

Feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: